Stonewall Jackson

1

The Dynamic Stonewall Jackson

1959  lp  Columbia  CS 8186