The Four Freshmen

1

Freshmen Favorites

1956  lp  Capitol  T-743 [mono]